1. زهرا فرهادی الاشتی , عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی , چالش های رویاروی پیشگیری موقعیت‌مدار از جرائم سایبری فرامرزی , پژوهش های اطلاعاتی و جنایی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۹-۳۲
 2. محمد نوروزی , سید مهدی سیدزاده ثانی , عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی , نقش آفرینی شهروندان در فرایند تحقیقات مقدماتی , تعالی حقوق , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۳۲-۶۲
 3. محمدصالح اسفندیاری بهرآسمان , عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی , کارکرد زندان از منظر نظریه‌های جامعه‌شناسی مجازات , آموزه های حقوق کیفری , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۱۳۷-۱۶۹
 4. عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی , زهرا فرهادی الاشتی , محمد جواد ساداتی , بازدارندگی و سنجش آن در فلسفه ی کیفر , پژوهشنامه حقوق کیفری , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۵۹-۷۸
 5. زهرا فرهادی الاشتی , عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی , بررسی تعارض رهیافت های تدابیر موقعیت مدار نظارت سایبری، با حریم خصوصی کاربران , مجلس و راهبرد , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۷۵-۱۰۱
 6. عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی , محبوبه جمالی باقرآبادی , محمد جواد ساداتی , ارزیابی تأثیر شدت عمل مجازات ها در تحقق اهداف نظام کیفری , مطالعات پیشگیری از جرم , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۹۱-۱۱۴
 7. عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی , سید مهدی سیدزاده ثانی , سید مهدی سیدزاده ثانی , تیپ شناسی تطبیقی بزه دیدگی زنان افغانی و ایرانی ساکن شهر مشهد , زن در توسعه و سیاست - پژوهش زنان , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۲۳۵-۲۵۴
 8. عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی , محسن نورپور , ﺗﻌﻘﻴﺐ زداﻳﻲ ﻛﻴﻔﺮی؛ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ ﻧﻮﻳﻦ از اﻟﻐﺎﮔﺮاﻳﻲ کیفری , پژوهشنامه حقوق کیفری , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۷۵-۹۸
 9. عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی , محمد جواد ساداتی , مفهوم قدرت در جامعه شناسی کیفر , پژوهشنامه حقوق کیفری , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۹-۳۸
 10. عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی , صادق صفری , ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی درﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ورزﺷﮑﺎران در ﻓﻮﺗﺒﺎل , پژوهش حقوق کیفری , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۵۷-۸۱
 11. مژگان عظیمی هاشمی , ندا رضوی زاده , عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی , منشورهای شهری، بستر تحقق حق شهرنشینی , علوم اجتماعی , دوره ( ۹۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۵۱-۷۶
 12. عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی , امیر سودمند راد , ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی وﺿﻌﯽ از ﻧﻘﺾ اﺳﺮار ﺗﺠﺎری در ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮ , دانشنامه حقوق اقتصادی , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۳۲-۵۱
 13. عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی , ساداتی سید محمد جواد , دورکهایم و کارکرد گرایی در شناخت کیفر , تعالی حقوق , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۱۰۳-۱۲۴
 14. عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی , عبدالحمید خسروی , عبدالرحیم تاجیک فایندری , ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺍﺳﻼﻣی , مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۲۱-۳۰
 15. عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی , عبدالرحیم تاجیک فایندری , عبدالحمید خسروی , قانون دوم ترمودینامیک و قاچاق مواد مخدر در ایران , دانش انتظامی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۱۶۷-۱۹۰
 16. عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی , سیدمحمدجواد ساداتی , عظمت نمادین حدود و موانع اجرایی آن، تاملی فلسفی و جامعه شناختی , دیدگاه های حقوق قضایی , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۶۷-۹۲
 17. عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی , فرهاد شاهیده , رفتار و گفتار تحریک آمیز بزه دیده در قوانین و مقررات کیفری و رویه قضایی ایران , آموزه های حقوق کیفری , دوره ( ۹۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱۲۷-۱۵۴
 18. عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی , صادق صفری , مسعود جوادی هدایت اباد , زمینه های تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان (1383) و سیاست کیفری ایران در قبال این جرم , مطالعات بین المللی پلیس , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۳۹-۷۰
 19. عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی , محمد جواد ساداتی , از سزاگرایی کلاسیک تا سزاگرایی نوین - ارزیابی اندیشه سزاگرایی , آموزه های حقوق کیفری , دوره ( ۱۳۹۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱, صفحه ۱۱۹-۱۴۰
 20. عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی , سیدمحمدجواد ساداتی , بررسی فقهی و حقوقی قصاص از طریق اهدای عضو , فقه و اصول , دوره ( ۴۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۶۵-۸۴
 21. عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی , سیدمحمدجواد ساداتی , سزاگرایی در فلسفه کیفر , پژوهشنامه حقوق کیفری , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۵۹-۸۱
 22. محمدحسن حائری , عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی , فاطمه رضائی , رابطه تفسیر مضیق و اصل برائت جزایی در فقه و حقوق جزا , الهیات و معارف اسلامی- دانشگاه آزاد لاهیجان , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۱۷-۳۳
 23. عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی , جرایم سایبر و رویکرد افتراقی حقوق کیفری-با نگاهی به قانون مجازات اسلامی‌ بخش جرایم رایانه‌ای , دانش و توسعه , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۱۶۹-۱۹۲